Miesiąc: Listopad 2013

Exercice de vocabulaire 15

Quels sont les synonymes?

1. journal
2. bureau
3. miroir
4. réclammer
5. épuisé
6. opinion
7. certain
8. moment
9. simple
10. publier
11. content
12. splendide
13. interroger
14. semblable
15. distance

Choisissez parmi les mots suivants : faitgué, demander, similaire, sûr, instant, pupitre, magnifique,
avis, magazine, heureux, questionner, aisé, éloignement, éditer, glace

Le collège et les personnes qui y travaillent

Ostatnio na lekcjach zajmujemy się słownictwem związanym z przedmiotami szkolnymi, pomieszczeniami znajdującymi się w szkole oraz osobami, które w niej zwykle pracują. Przygotowałam zatem małe podsumowanie poznanego słownictwa.

Na początek nazwy przedmiotów szkolnych. Kliknijcie TUTAJ a będziecie mogli ściągnąć dokument zawierający francuskie nazwy przedmiotów (szkolnych i kilku akademickich) wraz z ilustracjami pozwalającymi je rozpoznać i zapamiętać. Możecie również obejrzeć filmik i posłuchać wymowy:

Macie tu również angielskie odpowiedniki. I jeszcze jedna uwaga- po francusku nie zapisujemy nazw przedmiotów wielką literą.
W każdej szkole, oprócz sal lekcyjnych, znajdują się również inne pomieszczenia. Zapoznajcie się z przykładowymi planami szkół i porównajcie z tym, co widzieliście na lekcji.
Source
Source
Na TEJ stronie (w części: „Rôle des personnels et des services” pod koniec strony) znajdziecie również opis funkcji poszczególnych osób pracujących w szkole i urzędujących w pomieszczeniach z tego drugiego planu.
A teraz pora na kilka ćwiczeń związanych z tym słownictwem:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.

La phonétique française 1

Istnieją liczne podręczniki, książki omawiające bardzo szczegółowo fonetykę francuską. Wystarczy zapytać „wujka Google” i wyskoczą nam takie tytuły:
D. Abry, M.-L. Chalaron, Phonetique. 350 exercices, Paris, Hachette, 1994. 
J. Dubois et al., Dictionnaire de linguistique et des sciences du langage, Paris, Larousse. 

M. Grevisse, Le bon usage. Grammaire francaise, Paris – Louvain-la-Neuve, Duculot, 1993 (13e edition refondue par Andre Goosse). 

A. Kacprzak, J. Sypnicki, Elements de grammaire francaise, Poznań, UAM, 2000. 

P.-R. Leon, Prononciation du francais standard. Aide-memoire d’orthoepie, Paris, Didier, 1978. 

A. Platkow, Wymowa francuska, Warszawa, Wiedza Powszechna,1977. 

L. Warnant, Dictionnaire de la prononciation francaise dans sa norme actuelle, Paris-Gembloux, Duculot,1987
Nie zawsze jednak mamy czas na aż tak dokładne analizowanie wszystkich dźwięków więc spróbuję to wszystko zebrać i wybrać to, co najistotniejsze i przedstawić w przystępny sposób w nowym cyklu wpisów- właśnie o fonetyce.
Na początek podstawy czyli zapis fonetyczny. Pisałam już o tym tutaj, więc zachęcam do zapoznania się z zestawieniem różnych znaków. Widzicie tu zestawienie wymowy poszczególnych spółgłosek,samogłosek, „nosówek” oraz półspółgłosek, które również występują w języku francuskim.

Dziś omówię dla Was głoski : [a], [i], [p] oraz [wa].

Zaczniemy od [a]. Głoska ta, będzie występować, gdy w wyrazie zobaczymy zapis aâà, as/at oraz e(mm)/a(mm).

Spójrzcie na przykłady: abri (schronienie), acteur (aktor), affaire (sprawa), guitare (gitara), gare (dworzec), cinéma (kino), âge (wiek), âne (osioł), bâtiment (budynek), théâtre (teatr), à (w, do), voilà (oto), déjà (już).
W takich przypadkach w zaznaczonych miejscach wypowiemy po prostu polskie a.

Podobnie będzie, gdy po literze „a” w zapisie pojawi się „s” lub „t” jak na przykład tu: brad (ramię), lilas (bez), repas (posiłek), candidat (kandydat), chat (kot), résultat (wynik).

Istnieją też liczne przysłówki kończące się na -emment, utworzone od przymiotników zakończonych na -ent. W ich przypadku również w zaznaczonym miejscu powiemy [a], na przykład: consciemment (świadomie), récemment (ostatnio), violemment (gwałtownie)

Oczywiście, jeśli mamy przysłówek z końcówką -amment to również czytamy to [a].

Kolejna głoska do omówienia to [i]. Jest to dźwięk podobny do polskiego „i”, tylko się przy tym uśmiechamy 😉 Będziemy go wymawiać gdy w słowie będą następujące litery: i, î, ï, y, ie/id/is/it/ix, ea/ee.

Spójrzcie na przykłady: ici (tutaj), ironique (ironiczny), alpiniste (alpinista), humide (wilgotny), abri (schronienie), ainsi (w ten sposób), fourmi (mrówka), abîme (przepaść), dîner (kolacja, jeść kolację), île (wyspa), presquîle (półwysep).

Czasami będzie się zdarzać, że dźwięk [i] pojawi się tam, gdzie w zapisie zobaczycie ï. Będzie tak się działo po dźwiękach [a], [o], [y], [w], jak na przykład w wyrazach: maïs (kukurydza), ambiguïté (niejasność), héroïque (bohaterski), naïf (naiwny).

Często w słowach pochodzących z innych języków, np. greki, spotkamy ten dźwięk tam, gdzie pojawi się „y”, np.: bicyclette (rower), gypse (gips), lycée (liceum), style (styl), synonyme (synonim), abbaye (opactwo), rugby (rugby), y (tu, tam), pays (kraj).

Zazwyczaj również w zapożyczeniach (najczęściej z angielskiego) spotykamy kombinację „ea” oraz „ee”, jak na przykład: un jean (dżins), un tweed (tweed)- tu także wymawiamy [i].

I został jeszcze przypadek, gdy litera „i” występuje przed niewymawianą samogłoską e lub spółgłoskami d, s, t, x. Takimi wyrazami są np.: pie (sroka), nid (gniazdo), tapis (dywan), nuit (noc), prix (cena, nagroda).

Głoska [p] będzie występować wtedy, gdy w zapisie pojawi się litera p pojedynczo lub podwojona. Takich wyrazów będzie sporo. Oto kilka przykładów: page (strona), pain (chleb), opéra (opera), type (typ), lapin (królik), cap (przylądek), appareil (aparat), hippopotame (hipopotam), enveloppe (koperta),  nappe (obrus), apprendre (uczyć się), approcher (przybliżyć), apercevoir (zauważyć).

Ostatnim przedstawionym dziś przeze mnie dźwiękiem jest [wa]. Wymawiamy go podobnie jak polskie [ła]. Z dźwiękiem tym spotkamy się w wyrazach zawierających zapis oi, oy, oie/ois/oit/oix/oid/oids.

Kilka przykładów: oiseau (ptak), boisson (napój), loi (prawo), moi (ja, mnie..).

Dźwięk ten wymówimy również gdy w zapisie pojawi się oy a następnie pojawi się wymawiana samogłoska. Towarzyszy mu wtedy dodatkowa głoska [j]. Taki przypadek będzie w wyrazach: moyen (średni), royal (królewski), royaume (królestwo).

Gdy w zapisie słowa zobaczymy oi a następnie będzie stało E nieme lub nie wymawiana spółgłoska (na końcu wyrazu), również wymówimy dźwięk [wa], np.: foie (wiara), joie (radość), bois (lasek), fois (raz), endroit (miejsce), croix (krzyż), voix (głos), froid (zimny), poids (ciężar).

Warto tu zwrócić uwagę na homofony:
foi / foie / fois
toi / toit
crois / croix
voie / vois / voix
moi / mois
które wymawiamy tak samo a w zapisie różnią się tylko ostatnią literą.

Ma part du gâteau – recenzja

Oglądałam wczoraj dwa skrajnie różne francuskie filmy. Pierwszy, „La Pianiste”, bardzo mnie poruszył. Żeby coś Wam o nim napisać muszę go „przetrawić”. Myślę, że zrozumie ten, kto już go oglądał. Opowiem Wam dziś za to o drugim obejrzanym filmie- „Ma part du gâteau”. 

„Mój kawałek tortu” został wyreżyserowany przez Cédrica Klapischa, twórcę takich filmów jak „Un air de famille” (W rodzinnym sosie), „L’auberge espagnole” (Smak życia), „Les poupées russes” (Smak życia 2), „Paris” (Niebo nad Paryżem). Opowiada historię France, mieszkającej w Dunkierce samotnej matki. Fabryka, w której pracuje zostaje zamknięta. Aby zapewnić środki do życia dla swoich trzech córek decyduje się wyjechać do Paryża w poszukiwaniu pracy. Dzięki pomocy znajomego przechodzi szybki kurs dla pomocy domowej i zostaje zatrudniona przez maklera giełdowego Steve’a. Jego życie jest całkowicie odmienne. Najważniejsza dla niego jest praca i gdy była żona podrzuca mu kilkuletniego syna Albana, Steve jest przerażony. Prosi o pomoc France. 

Myślę, że film jest warty obejrzenia. Pokazuje czarno-biały świat, w którym cenna jest rodzina i relacje międzyludzkie a kariera i pieniądze to tylko dodatek. 
Jeśli ktoś ma kanał HBO to w najbliższą środę o 15:30 będzie okazja aby obejrzeć „Mój kawałek tortu” a tutaj, na oficjalnej stronie filmu, możecie znaleźć informacje o reżyserze, zdjęcia z filmu, zwiastun i wywiady z reżyserem, Karin Viard- odtwórczynią roli France oraz odtwórcą głównej roli męskiej, którym jest Gilles Lellouche. 

Exercice de vocabulaire 14

Complétez les phrases avec les mots suivants : sales, ouverte, excellent, bavarde, méchant, excités, instruit,
tombent, malade, petit, soif, pharmacie, cher, mûres, mauvais. 

Uzupełnij zdania podanymi wyżej wyrazami.

1. Cet homme est
……… . Il sait beaucoup de choses.
2. Ces vêtements
coûtent …………. . Je ne peux pas les acheter.
3. Les enfants
sont ……………. . Ils devraient se calmer.
4. Les cerises
sont ………….. . Il faut les cueillir.

5. Sa fille est
……………. . Elle a appelé le médecin.
6. Il fait trop
………….. . Nous ne pouvons pas sortir.
7. Ce chien est
………….. . Il m’a mordue.
8. La banque
est-elle ………… ? Je dois aller chercher de l’argent.
9. Elle est
…………… . Elle parle tout le temps.
10. Ce gâteau
est …………….. . Puis je en reprendre.
11. Tes mains
sont ………….. . Va les laver!
12. Où est la
………..? Je dois acheter des médicaments.
13. Je suis trop
…………… . J’ai besoin d’une échelle.
14. Les feuilles
……………… . C’est l’automne.
15. J’ai
…………… . Sers-moi un verre d’eau STP.
Vous allez trouver les réponses dans les commentaires.