Le figaro du 30 décembre 2011.

Le réseau social est le deuxième site le plus visité aux États-Unis et se rapproche du moteur de recherche. 

Serwis społecznościowy jest na drugim miejscu najczęściej odwiedzanych witryn w Stanach Zjednoczonych i goni wyszukiwarkę.

Seize millions d’internautes. C’est le nombre de visiteurs uniques (VU) mensuels que Facebook doit encore séduire pour ravir la couronne de roi de la Toile à Google aux États-Unis. 
Szesnaście milionów internautów. To liczba unikalnych użytkowników jakich musi zdobyć Facebook aby odebrać koronę króla Sieci wyszukiwarce Google w Stanach Zjednoczonych.
 
Selon le bilan de l’année Internet publié jeudi par le cabinet d’études Nielsen, le moteur de recherche a été visité en moyenne par 153,4 millions d’internautes américains en 2011.  
Według rocznego raportu “Internet” opublikowanego w czwartek przez firmę Nielsen, wyszukiwarka była odwiedzana w 2011 roku średnio przez 153,4 miliony internautów amerykańskich.
 
Il est talonné par le réseau social de Mark Zuckerberg, qui a accueilli 137,6 millions de visiteurs uniques mensuels en moyenne cette année. 
Po piętach depcze mu serwis społecznościowy Marka Zuckerberga, który był odwiedzany średnio przez 137,6 miliony unikalnych użytkowników miesięcznie w tym roku.
 
Les observateurs attendent désormais un combat des titans en 2012. 
Obserwatorzy oczekują bitwy tytanów w 2012 roku.
 
«Il sera intéressant de voir si le réseau social peut détrôner le géant de la recherche en tant que premier site Internet en 2012», s’interroge ainsi la lettre spécialisée Mediapost.
“Będzie interesująco zobaczyć czy w 2012 roku serwis społecznościowy będzie w stanie zdetronizować giganta wyszukiwarek będącego najpopularniejszą stroną internetową.” – zastanawia się specjalista z Mediapost.

 

Puissance considérable

Wielka potęga

 
Pour l’heure, la puissance de Google aux États-Unis reste considérable. 
Obecnie potęga wyszukiwarki Google w Stanach Zjednoczonych jest nadal wielka.
 
Premier site Web outre-Atlantique, Google est également champion de la catégorie vidéo. 
Najpopularniejsza strona zza Atlantyku, Google wygrywa również w kategorii video.
 
Le site YouTube, qu’il a racheté en 2006, est le numéro un du secteur, consulté en moyenne par 111,2 millions d’Américains tous les mois en 2011. 
Strona YouTube, którą kupił w 2006 roku, jest numerem jeden tego sektora odwiedzanym miesięcznie średnio przez 111,2 miliony Amerykanów w 2011 roku.
 
A la deuxième place figure Vevo, un site de clips musicaux édité par les majors de la musique Universal Music (Vivendi) et Sony Music, en partenariat avec… Google. 
Na drugim miejscu uplasowała się Vevo, strona z teledyskami zarządzana przez gigantów muzyki Universal Music (Vivendi) oraz Sony Music, którym towarzyszy…. Google.
 
Deux ans après son lancement, Vevo fédère tous les mois 34,6 millions d’internautes. 
Dwa lata po powstaniu, Vevo jednoczy każdego miesiąca 34,6 milionów internautów.
 
La troisième marche du podium vidéo revient à Facebook (29,8 millions de VU), qui a ravi de précieuses parts de marché publicitaire à Yahoo! (25,3 millions de VU).
Na trzecim stopniu podium stoi Facebook (29,8 milionów unikalnych użytkowników), który pozbawił Yahoo (25,3 milionów unikalnych użytkowników) sporej części udziałów w rynku reklam.
 
Archidominée par Facebook, seule la catégorie des sites communautaires semble ainsi échapper à la domination de Google sur le Web. 
Całkowicie zdominowana przez Facebooka jedynie kategoria serwisów społecznościowych wydaje się nie poddawać dominacji Google w Sieci.
 
Pourtant, la deuxième place du classement est occupée par la plate-forme de blogs Blogger, une autre filiale du géant de la recherche en ligne. 
Jednak drugie miejsce w tej klasyfikacji zajmuje platforma blogowa Blogger, inny oddział giganta sieciowych wyszukiwarek.
 
Blogger a fidélisé en moyenne 45,7 millions d’internautes américains par mois, en 2011. 
Blogger przyciągał w 2011 roku średnio 45,7 milionów internautów amerykańskich miesięcznie.
 
De même, lancé il y a à peine six mois, Google+ arrive déjà à la huitième place du classement, avec en moyenne 8,2 millions de visiteurs uniques.
Również Google+, uruchomiony niespełna sześć miesięcy temu, plasuje się już na ósmym miejscu klasyfikacji z 8,2 milionami unikalnych użytkowników.
 
À la faveur d’une actualité très riche en 2011, la plate-forme de microblogging Twitter a conforté son audience Internet.  
Dzięki licznym aktualizacjom w 2011 roku, platforma mikro blogowa Twitter utrzymała swoje miejsce w rankingu.
 
Le service a réuni en moyenne 23,6 millions de visiteurs uniques par mois aux États-Unis cette année, selon Nielsen. 
Według firmy Nielsen, serwis zjednoczył w tym roku średnio 23,6 milionów unikalnych użytkowników miesięcznie w Stanach Zjednoczonych.
 
Troisième de la catégorie, Twitter devance ainsi des acteurs établis depuis plus longtemps dans l’espace du Web 2.0, comme WordPress, MySpace ou LinkedIn.
Trzeci w tej kategorii Twitter wyprzedza tym samym aktorów obecnych dłużej w przestrzeni Web 2.0, takich jak: WordPress, MySpace czy LinkedIn.
 
 
Les mots nouveaux pour moi:
un visiteur unique – unikalny użytkownik
talonner – deptać po piętach
fédérer połączyć w federację, zjednoczyć
 

____________________________________________________________________

Chcesz podnieść swoje umiejętności pisania po francusku? Dołącz do grona zainteresowanych, kliknij TUTAJ i zapisz się na specjalną listę. Jako użytkownik wpisany na listę zainteresowanych, w pierwszej kolejności otrzymasz ode mnie informacje o uruchomieniu II edycji kursu pisania po francusku. Warto!

____________________________________________________________________

Bulk email software by FreshMail

Jeśli chcesz otrzymać bezpłatnego e-booka tylko z odmianami "128 najpopularniejszych czasowników francuskich wraz z odmianami" zapisz się na mój newsletter. Dzięki temu będziesz też dostawać dodatkowe materiały i ćwiczenia do nauki francuskiego.