Miesiąc: Wrzesień 2013

Les nombres jusqu’à 39. / Liczby do 39.

Aujourd’hui vous avez appris les nombres jusqu’à 39 donc je vous propose un exercice très simple pour les réviser. Il faut effectuer les opérations mathématiques et écrire les nombres en lettres et en nombres.
 
Dziś nauczyliście się kolejnych liczb, aż do 39. Proponuję zatem bardzo łatwe ćwiczenie utrwalające. Należy wykonać zaproponowane działania matematyczne a wynik zapisać słownie i liczbą.

(więcej…)

Czasowniki z pierwszej i drugiej grupy a czas przeszły złożony

Czas przeszły złożony, jak sama nazwa sugeruje, składa się z kilku elementów. Jest ich dokładnie dwa: czasownik posiłkowy oraz imiesłów czasu przeszłego. Czasownik posiłkowy to najczęściej znany Ci już avoir. (Możliwa jest też opcja z innym bardzo znanym czasownikiem, ale tym zajmę się innym razem.) Należy go odmienić w czasie teraźniejszym. Tutaj przypominałam tę odmianę więc nie będę się powtarzać. Do tego czasownika dodajesz drugi element czasu passé composé czyli imiesłów czasu przeszłego. Obie grupy czasowników regularnych (I i II) mają charakterystyczną dla niej końcówkę imiesłowu.

(więcej…)

Les prépositions et les noms des pays et des villes / Przyimki przed nazwami państw i miast

Dziś zajmę się przyimkami występującymi przed nazwami państw i miejscowości.
Zacznę od nazw miast. Masz tu kilka opcji w zależności od użytego czasownika. Gdy użyjesz czasownika być, czyli être, zastosujesz najczęściej przyimek de lub à. Pierwszego z nich użyjesz chcąc określić, z jakiego miasta pochodzisz, np.:
Je suis de Paris. (Jestem z Paryża.)
Il est de Marseille. (On jest z Marsylii.)

(więcej…)

Révision avant le test (II)

Powtórka przed testem, tym razem dla drugoklasistów.

Exercice 1 
Wybierz właściwe reakcje (może być więcej niż 1 odpowiedź prawidłowa)

1. Bonjour, ça va ? 
a) Oui, je vais au cinéma.
b) Non, je n’aime pas les escargots.
c) Merci, ça va bien.

2. Est-ce que tu aimes les livres ? 
a) Non, je n’aime pas lire.
b) Non, je n’aime pas parler.
c) Non, je n’aime pas danser.

(więcej…)

Les chiffres et les nombres de 0 à 20

Chcesz poćwiczyć liczebniki od 0 do 20, poznane na ostatniej lekcji? Oto kilka ćwiczeń: 
Exercice 1 – dopasuj zapis słowny do zapisu liczbą (0 do 10)
Exercice 2 – policz przedmioty na obrazku i wpisz właściwą liczbę, kliknij “check” aby sprawdzić swój wynik (0 do 10)
Exercice 3 – wciśnij właściwą liczbę przycisków i kliknij “check” aby sprawdzić (0 do 10)
Exercice 4 – naciśnij na odpowiednie liczby aby ich suma dała podaną liczbę, kliknij “check” aby sprawdzić swój wynik (10 do 20)
Exercice 5 – policz przedmioty i wpisz właściwą liczbę, kliknij “check” aby sprawdzić swój wynik (10 do 20)
Exercice 6 – wykonaj podane działania i wpisz wynik słownie, kliknij “check” aby sprawdzić swój wynik

Révision avant le test (III)

Dziś kilka ćwiczeń powtórkowych przed testem.
 
Exercice 1
Wybierz właściwe (1 lub więcej) reakcje:

1. Tu habites où ?
a) à la piscine
b) au château
c) au musée

2. Tu veux venir pour mon anniversaire ?
a) Je dois aller chez ma grand-mère.
b) Je peux aller chez toi.
c) Je veux aller chez mes cousins.

(więcej…)

L’alphabet en français et les salutations

Dziś proponuję Ci piosenkę, dzięki której utrwalisz alfabet francuski :


Umiesz się już również przedstawić i zapytać kogoś, jak się nazywa. Dla przypomnienia wysłuchaj dialogu, który znajdziesz tutaj.
Został w nim użyty zwrot, którego nie było na lekcji « à bientôt », oznacza on “do zobaczenia wkrótce”, “do później”. 
A teraz spróbuj odtworzyć wysłuchany dialog – przejdź na tę stronę. A tutaj znajdziesz dokument z tym dialogiem do wydrukowania.

Wykorzystuję pliki cookies- dzięki nim mogę dostosować stronę do Twoich potrzeb. Zgadzasz się? Chcę wiedzieć więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close