Miesiąc: Wrzesień 2013

Les nombres jusqu’à 39. / Liczby do 39.

Aujourd’hui vous avez appris les nombres jusqu’à 39 donc je vous propose un exercice très simple pour les réviser. Il faut effectuer les opérations mathématiques et écrire les nombres en lettres et en nombres.
 
Dziś nauczyliście się kolejnych liczb, aż do 39. Proponuję zatem bardzo łatwe ćwiczenie utrwalające. Należy wykonać zaproponowane działania matematyczne a wynik zapisać słownie i liczbą.

(więcej…)

Czasowniki z pierwszej i drugiej grupy a czas przeszły złożony

Czas przeszły złożony, jak sama nazwa sugeruje, składa się z kilku elementów. Jest ich dokładnie dwa: czasownik posiłkowy oraz imiesłów czasu przeszłego. Czasownik posiłkowy to najczęściej znany Wam już avoir. (Możliwa jest też opcja z innym bardzo znanym czasownikiem, ale tym zajmiemy się innym razem.) Należy go odmienić w czasie teraźniejszym. Tutaj przypominaliśmy tę odmianę więc nie będziemy się powtarzać. Do tego czasownika dodajemy drugi element czasu passé composé czyli imiesłów czasu przeszłego. Obie grupy czasowników regularnych (I i II) mają charakterystyczną dla niej końcówkę imiesłowu.

(więcej…)

Les prépositions et les noms des pays et des villes / Przyimki przed nazwami państw i miast

Dziś zajmiemy się przyimkami występującymi przed nazwami państw i miejscowości.
Zaczniemy od nazw miast. Mamy tu kilka opcji w zależności od użytego czasownika. Gdy używamy czasownika być, czyli être, zastosujemy najczęściej przyimek de lub à. Pierwszego z nich będziemy używać chcąc określić z jakiego miasta pochodzimy, np.:
Je suis de Paris. (Jestem z Paryża.)
Il est de Marseille. (On jest z Marsylii.)

Przyimka tego użyjemy również po czasowniku venir (pochodzić), np.:

Elle vient de Cracovie. (Ona pochodzi z Krakowa.)
Vous venez de Berlin ? (Pochodzicie z Berlina?)
Używając przyimka à po czasowniku être, mamy na myśli to, że aktualnie znajdujemy się w danym mieście, w danej miejscowości, np.:
Nous sommes à Lyon. (Jesteśmy w Lyonie.)
Elles sont à Varsovie. (One są w Warszawie.)
Tego samego przyimka użyjemy po czasowniku habiter (mieszkać), aller (jechać), oraz vivre (żyć).
Nous habitons à Lublin. (Mieszkamy w Lublinie.)
W przypadku miejscowości używamy również przyimka dans, który może sugerować lokalizację w części centralnej miasta, a nie na peryferiach, np.:
Il veut louer une chambre dans Wrocław. (On chce wynająć pokój we Wrocławiu.)
Elle habite dans Varsovie. (Ona mieszka w Warszawie.)
Sytuacja troszkę się komplikuje w przypadku nazw państw, ale wystarczy zapamiętać kilka zasad i wszystko się okazuje logiczne.
Gdy mieszkamy, żyjemy, udajemy się do, lub jesteśmy w jakimś państwie będziemy używać przed jego nazwą przyimka auaux lub en. Od czego to zależy? Od liczby oraz rodzaju gramatycznego nazwy kraju. Pierwszego przyimka (au) używamy przed nazwami rodzaju męskiego. Aux jest stosowane gdy nazwa jest w liczbie mnogiej. En natomiast gdy państwo jest rodzaju żeńskiego. Nasuwa się kolejne pytanie: jak rozpoznać rodzaj państwa (gdy nie mamy rodzajnika)? Po końcówce. Państwa rodzaju żeńskiego mają na końcu “e”, te występujące w liczbie mnogiej rozpoznamy po “s” natomiast wszystkie inne spółgłoski to rodzaj męski. Tyle teorii, pora na przykłady:
J’habite en France.
Nous vivons en Pologne.
Vous êtes en Italie.
Elles habitent aux Etats-Unis.
Je vis aux Philippines.
Il est au Japon.
Ils habitent au Portugal.
Podobnie będziemy dzielić państwa gdy zechcemy użyć czasownika venir. Dla państw rodzaju męskiego użyjemy przyimka du, w przypadku rodzaju żeńskiego- de, a dla państw w liczbie mnogiej odpowiednim przyimkiem będzie des. Oto przykłady:
Je viens de France.
Nous venons de Pologne.
Vous venez des Etats-Unis.
Ils viennent des Philippines.
Il vient du Japon.
Elle vient du Portugal.
W przypadku państw zaczynających się od samogłoski (niezależnie od rodzaju ale w liczbie pojedynczej), w zależności od czasownika, użyjemy en lub d‘, np.:
Elle vit en Espagne.
Nous venons d’Italie.
Elle habite en Uruguay.
Je vais en Ouzbekistan.
Język francuski jest często określany językiem wyjątków więc i w przypadku tych zasad nie mogło ich zabraknąć. Państwa takie jak:
– le Cambodge, 
– le Mexique,
– le Mozambique,
– le Zimbabwe
mają na końcu literę “e” ale są rodzaju męskiego (jak widać po rodzajniku) więc zdania z nimi będą wyglądać następująco:
Elle va au Mexique.
Je viens du Cambodge.
Nous vivons au Zimbabwe.
Oto zestawienie zasad w postaci tabelki:
Pod tym linkiem znajdziecie znalezioną gdzieś w sieci listę nazw państw wraz z rodzajami (fém. to oczywiście rodzaj żeński a masc. to męski).
A teraz pora na ćwiczenia.
Wybierz właściwy przyimek: 1, 2, 3, 4.
Przeciągnij właściwy przyimek: 1
Kliknij na właściwy przyimek: 1, 2, 3.
Wpisz właściwy przyimek: 1, 2, 3, 4, 5.

Révision avant le test (II)

Powtórka przed testem, tym razem dla drugoklasistów.

Exercice 1 
Wybierz właściwe reakcje (może być więcej niż 1 odpowiedź prawidłowa)

1. Bonjour, ça va ? 
a) Oui, je vais au cinéma.
b) Non, je n’aime pas les escargots.
c) Merci, ça va bien.

2. Est-ce que tu aimes les livres ? 
a) Non, je n’aime pas lire.
b) Non, je n’aime pas parler.
c) Non, je n’aime pas danser.

(więcej…)

Les chiffres et les nombres de 0 à 20

Chcecie poćwiczyć liczebniki od 0 do 20, poznane na ostatniej lekcji? Oto kilka ćwiczeń: 
Exercice 1 – dopasuj zapis słowny do zapisu liczbą (0 do 10)
Exercice 2 – policz przedmioty na obrazku i wpisz właściwą liczbę, kliknij “check” aby sprawdzić swój wynik (0 do 10)
Exercice 3 – wciśnij właściwą liczbę przycisków i kliknij “check” aby sprawdzić (0 do 10)
Exercice 4 – naciśnij na odpowiednie liczby aby ich suma dała podaną liczbę, kliknij “check” aby sprawdzić swój wynik (10 do 20)
Exercice 5 – policz przedmioty i wpisz właściwą liczbę, kliknij “check” aby sprawdzić swój wynik (10 do 20)
Exercice 6 – wykonaj podane działania i wpisz wynik słownie, kliknij “check” aby sprawdzić swój wynik

Révision avant le test (III)

Dziś kilka ćwiczeń powtórkowych przed testem.
 
Exercice 1
Wybierz właściwe (1 lub więcej) reakcje:

1. Tu habites où ?
a) à la piscine
b) au château
c) au musée

2. Tu veux venir pour mon anniversaire ?
a) Je dois aller chez ma grand-mère.
b) Je peux aller chez toi.
c) Je veux aller chez mes cousins.

(więcej…)

L’alphabet en français et les salutations

Dziś proponuję Wam piosenkę, dzięki której utrwalicie poznany dziś alfabet francuski :

Umiecie się już również przedstawić i zapytać kogoś jak się nazywa. Dla przypomnienia wysłuchajcie dialogu, który znajdziecie tutaj.
Został w nim użyty zwrot, którego nie było na lekcji « à bientôt », oznacza on “do zobaczenia wkrótce”, “do później”. 
A teraz spróbujcie odtworzyć wysłuchany dialog- przejdźcie na tę stronę. A tutaj znajdziecie dokument z tym dialogiem do wydrukowania.

Wykorzystuję pliki cookies- dzięki nim mogę dostosować stronę do Twoich potrzeb. Zgadzasz się? Chcę wiedzieć więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close