Dziś post dla moich drugoklasistów w ramach powtórki przed sprawdzianem. Przypominam, że będzie on obejmował następujące zagadnienia:

 
 
Gramatyka:
– przeczenie z konstrukcjami ne … rien, ne … plus, ne … jamais, ne … personne, ne … pas;
– zaimki dopełnienia bliższego (me, m’, te, t’, nous, vous);
– pytania z pourquoi;
– odmiana w czasie teraźniejszym czasowników: attendre, entendre, avoir, être, faire, écrire, mettre, sentir, pouvoir, savoir, voir, vouloir;
– przymiotniki wskazujące (ce, cet, cette, ces);
– przymiotniki pytające (quel, quelle, quels, quelles).
 

  

Słownictwo:

– liczby do miliona;
– przemoc w szkole;
– przyroda;
– zmysły.
 
 
A teraz kilka przykładowych ćwiczeń:
 

Exercice 1 Odpowiedz przecząco na pytania (Répondez aux questions en utilisant la négation):

1. Tu sais quelque chose ?
2. Vous rackettez toujours les élèves devant l’école ?
3. Est-ce que tu la connais ?
4. Tu as encore des problèmes ?
5. Le samedi, tu vas toujours au cinéma ?
6. Vous avez quelque chose à dire ?
7. Tu entends quelque chose ?
8. Tu as encore peur ?
9. Vous appelez la police ?
10. Tu te bagarres avec tes copains ?

 

 

Exercice 2 Zapisz liczebniki liczbą lub słownie po francusku (Ecrivez en nombres ou en lettres en français):

2345
250 740
67 890
neuf cent mille cinq cent vingt
vingt et un mille six cent quatorze
six cent cinquante-six mille quatre cent onze
 

 

 

Exercice 3 Uzupełnij dialog zaimkami dopełnienia bliższego (Complétez avec les pronoms COD) (me, m’, te, t’, nous, vous):

– Il …….. regarde ! Il a un sourire méchant : il va ……. agresser ?
– Bonjour ! Je …… connais !
– Vous ……. connaissez ? Ah bon ? Vous n’êtes pas un racketteur ?
– ……… racketter ? Ah, ah ! Je suis l’infirmier du collège !
 

 

 

Exercice 4 Odpowiedz na pytania (Répondez aux questions):

1. Tu fais quel numéro pour appeler la police ?
2. Pourquoi les élèves sont violents et agressifs ?
3. Pourquoi tu es en retard ?
4. Tu aimes quelle fleur ?
5. Tu préfères la montagne ou la campagne ?
6. Tu connais quels animaux sauvages ?
 

 

Exercice 5 Dopasuj czasowniki do odpowiednich zmysłów z obrazka (Associez les verbes aux images):

1. regarder
2. entendre
3. écouter
4. sentir
5. toucher
6. goûter
7. voir
 

 

 

Exercice 6 Podaj francuskie lub polskie odpowiedniki (Donnez les équivalents en polonais ou en français) :

1. une plante
2. un arbre
3. un oiseau
4. un papillon
5. la campagne
6. le lac
7. le désert
8. le ruisseau
9. las
10. ogród
11. wiewiórka
12. kwiat
13. góry
14. preria
15. wodospad
16. niebo

____________________________________________________________________

Chcesz podnieść swoje umiejętności pisania po francusku? Dołącz do grona zainteresowanych, kliknij TUTAJ i zapisz się na specjalną listę. Jako użytkownik wpisany na listę zainteresowanych, w pierwszej kolejności otrzymasz ode mnie informacje o uruchomieniu II edycji kursu pisania po francusku. Warto!

____________________________________________________________________

Bulk email software by FreshMail

Jeśli chcesz otrzymać bezpłatnego e-booka tylko z odmianami "128 najpopularniejszych czasowników francuskich wraz z odmianami" zapisz się na mój newsletter. Dzięki temu będziesz też dostawać dodatkowe materiały i ćwiczenia do nauki francuskiego.