Chcesz sprawdzić swoją wiedzę zawartą w ostatnich trzech rozdziałach drugiej części podręcznika “Amis et compagnie”? To dobre miejsce- w dalszej części wpisu znajdziesz ćwiczenia przygotowane w ramach powtórzenia przez uczniów klasy III gimnazjum. Powodzenia! 

Exercice 1

Podpisz obrazki, użyj rodzajników określonych (un, une, des):

Exercice 2

Podaj formę przeszłą (participe passé) czasowników:

 1. mettre
 2. prendre
 3. attendre 
 4. perdre 
 5. dormir 
 6. sentir 
 7. offrir 
 8. avoir 
 9. être 
 10. faire 

Exercice 3

Wybierz poprawny zapis form zaznaczonych pogrubioną czcionką:

 1. Je me suis réveillé / reveille.
 2. Je me suis preparer / préparée.
 3. J’ai d’abart / d’abord pris mon petit-déjeuner.
 4. Je ne dois pas me dépêché / dépêcher.
 5. Je me / Ja ne suis coiffée / caifé.

Exercice 4

Napisz 3 zdania (koło – une roue) używając przymiotników (petit, grand) i ich stopnia wyższego i najwyższego:

Exercice 5

Odpowiedz na pytania:

 1. Tu as souvent peur ?
 2. Tu as appris quelque chose ?
 3. Tu as déjà mangé ?
 4. Vous avez envie de sortir cet après-midi ?
 5. Tu vois quelque chose ?
 6. Ça va ?

Exercice 6

Połącz w pary wyrażenie z odpowiednim przeczeniem:

 1. quelque chose
 2. déjà
 3. encore quelqu’un
 4. encore quelque chose
 5. souvent

a) ne … jamais

b) ne … rien

c) ne … plus … personne

d) ne … plus … rien

e) ne … pas encore

Exercice 7

Uzupełnij zwrotami “depuis” lub “il y a”:

 1. Nous avons visité le Louvre …………… deux jours.
 2. J’ai visité Zakopane ……………. 5 ans.
 3. J’apprends la chimie ………….. 2 ans.
 4. ………….. trois mois, je surfe sur Internet.
 5. Nous avons visité les catacombes ……………….. deux jours.
 6. J’ai trouvé des informations sur les catacombes ……………… trois semaines.

Exercice 8

Połącz elementy tak, aby utworzyły logiczne zdania:

 1. Si tu veux mon avis
 2. Si tu es stressé
 3. Si tu as peur
 4. Si tu es nul en sport
 5. Si tu as faim
 6. Si tu ne veux pas arriver en retard

a) je pense que c’est le film le plus génial!

b) entraine-toi !

c) va te promener !

d) ne viens pas avec nous aux catacombes !

e) dépêche-toi !

f) mange un sandwich !

 

Odpowiedzi zamieszczę w komentarzu za 2 dni- spróbuj najpierw samodzielnie wykonać wszystkie zadania 😉 


Chcesz uczyć się francuskiego online? Zajrzyj do mojego SKLEPU INTERNETOWEGO, gdzie znajdziesz e-booka „128 najpopularniejszych czasowników francuskich wraz z odmianami i konstrukcjami przyimkowym oraz jego wersję papierową. Wkrótce pojawią się także inne produkty. Trzymaj rękę na pulsie! Kliknij na poniższą grafikę:

 

Bulk email software by FreshMail

Jeśli chcesz otrzymać bezpłatnego e-booka tylko z odmianami "128 najpopularniejszych czasowników francuskich wraz z odmianami" zapisz się na mój newsletter. Dzięki temu będziesz też dostawać dodatkowe materiały i ćwiczenia do nauki francuskiego.