Pora na powtórkę przed sprawdzianem z trzeciego i czwartego rozdziału naszego podręcznika. Zajmiemy się zaimkami dopełnienia dalszego i bliższego, konstrukcjami z bezokolicznikiem, przymiotnikami wprowadzonymi na lekcjach, przesądami, zaimkami “en” i “y”, mową zależną oraz słownictwem, z jakim zapoznaliśmy się podczas pracy z tą częścią książki. 

Exercice 1

Uzupełnij luki odpowiednim zaimkiem COD lub COI.

 1. – Je te donne tout ? – Oui, donne-……… tout ! – Non, ne ……. donne rien !
 2. Vous l’achetez (la robe) ? -> Achetez-…… !
 3. Tu lui parles ? -> Parle-…….. !
 4. – Tu prends ce chapeau ? – Oui, je …… prends.

Exercice 2

Wstaw w luki właściwy czasownik (venir de, aller lub être en train de), odmieniony w odpowiedniej formie.

 1. On …….. arriver sur la plage. On …… chercher des coquillages. Après, on ……… nager, c’est sûr !
 2. Je …….. attendre le bus : il arrive à 16 h 45. Je ………. sortir du collège à 16 h 30. Je ………… rentrer à la maison pour le film à 17 h !
 3. Max ……… aller au festival d’Angoulême pour montrer ses bandes dessinées. Il ………. préparer son dossier. Il ………. terminer sa BD sur L’Épave.

Exercice 3

Podaj przeciwieństwo i przetłumacz oba przymiotniki.

 1. humide
 2. solide
 3. rond
 4. sombre
 5. petit
 6. lourd
 7. dur

Exercice 4

Spośród zapisanych pogrubioną czcionką wybierz właściwe słowo tak, aby utworzyć zdania podrzędne w mowie zależnej.

 1. Il dit qu’ / si / que il déteste l’école.
 2. Paul demande qu’ / si / ce qu’ / ce que elles veulent faire.
 3. Marie demande qu’ / si / ce qu’ tu vas à l’école demain.

Exercice 5

Wstaw w luki właściwy zaimek: en lub y.

 • Alors, tu as parlé au chef ?
 • Oui, j’…….(1) viens !
 • Quel est le plan ?
 • On va à la banque. On …….. (2) entre. On n’………. (3) reste pas. On ………. (4) cherche où est l’alarme. On ……… (5) sort deux minutes après et on ………… (6) repart à pied, discrètement. On …….. (7) retourne le lendemain et on attaque !

Exercice 6

Dobierz obrazki do podanych przesądów.

 1. briser un miroir
 2. passer sous une échelle
 3. toucher du bois
 4. voir une étoile filante
 5. apercevoir une araignée le matin

Exercice 7

Przetłumacz podane słówka.

 1. une peluche
 2. une console de jeux
 3. un baladeur
 4. un porte-clef
 5. un bijou
 6. le bois
 7. superstitieux
 8. porter bonheur
 9. nombreux
 10. une étoile de mer

Powodzenia! Odpowiedzi w komentarzach.

____________________________________________________________________

Chcesz podnieść swoje umiejętności pisania po francusku? Dołącz do grona zainteresowanych, kliknij TUTAJ i zapisz się na specjalną listę. Jako użytkownik wpisany na listę zainteresowanych, w pierwszej kolejności otrzymasz ode mnie informacje o uruchomieniu II edycji kursu pisania po francusku. Warto!

____________________________________________________________________

Bulk email software by FreshMail

Jeśli chcesz otrzymać bezpłatnego e-booka tylko z odmianami "128 najpopularniejszych czasowników francuskich wraz z odmianami" zapisz się na mój newsletter. Dzięki temu będziesz też dostawać dodatkowe materiały i ćwiczenia do nauki francuskiego.