Wyjazd do kraju francuskojęzycznego w ramach wymiany studenckiej to jedna z najlepszych okazji do doskonalenia języka francuskiego. Mnie nie było dane w takim wyjeździe uczestniczyć, ale oddaję dziś łamy mojego bloga mojej uczennicy, Alicji, która spędziła rok w ramach programu Erasmus we Francji, w Paryżu. Uczęszczała na zajęcia kierunku LEA (Langues Étrangères Appliquées), ale dodatkowo wybrała sobie również zajęcia z prawa, stosunków międzynarodowych i językoznawstwa. Nie myśl sobie jednak, że na tych dodatkowych przedmiotach była taryfa ulgowa. O nie! Alicja musiała również zdać z nich egzaminy. Czy według niej było warto wyjechać? Co jej ten wyjazd dał? Sprawdź!

(więcej…)